Autumn Tree
2013
POR
. Pastel
11 x 7.5 inches
(c) Suzan Lifschitz